Løypa settes opp med 8 standplasser med 15 og 25 meters hold etter en fast mal. 4 hold med en målgruppe, og 4 hold med 2 målgrupper. Det er lik skytetid (10 sek) på alle standplasser slik at man kan bruke felles kommando for flere eller alle standplasser. Dette gjør at det kreves et minimum av funksjonærer for å gjennomføre et stevne. 

Hold kan settes i vilkårlig rekkefølge for å tilpasses forholdene på stedet. Men det er en fordel å ikke ha standplasser med lik farge ved siden av hverandre da det lett blir litt mye skiver og tett mellom standplassene.

På hold med 2 målgrupper skal det være litt forflytning sideveis om det er mulig. Det vil aldri bli 100% likt i alle løyper, men ulikhetene vil nok ha liten betydning for resultatene.

Det regnes innertreff på alle figurer. Maks poengsum for FGMR er 80 poeng og 48 innertreff. For Spesialpistol og Spesialrevolver er maks poengsum 70 og 40 innertreff.
 

              

 

Figurene kan bestilles i nettbutikken på NorgesFelt.no